Wedstrijd- en toernooireglementen

Het wedstrijdreglement is van kracht voor alle wedstrijden van de NGoB. Voor de kampioenschappen zijn aanvullende reglementen van kracht.

Kampioenen kunnen worden uitgezonden naar internationale toernooien. Hierop is het uitzendreglement van toepassing en voor de begeleiding van jeugdkampioenen de Gedragsregels voor begeleiders.

Het Reglement NK Go is van toepassing voor het NK Algemeen en het NK Dames.

Voor de Jeugd NK's per leeftijdsgroep is er het Reglement NK Jeugd.

Downloads: