Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Bestuurslid Aanspreekpunt voor Termijn

Voorzitter: Frank Janssen

voorzitter@gobond.nl 

NOC-NSF en sportbonden, EGF en IGF,

Bondsevenementen, promotie, NK, Classificatie, Uitzendingen

Jaarplan en jaarverslag, communicatie, huisvesting

1e termijn

najaar 2022 - najaar 2025

Secretaris: vacature

secretaris@gobond.nl 

 Algemene Vergadering en bestuursvergadering, bestuursnieuws 

Statuten en reglementen, privacy

ICT (website, software, mail, archief)

 vacature

Penningmeester: Jan Derksen

penningmeester@gobond.nl 

 Jaarbegroting en financieel verslag, ledenadministratie, contributie

Contracten. declaraties, facturen, bank

Webwinkel en materiaal, competities (DoubleDigit, NGC, NiGC)

 

 1e termijn

najaar 2022 - najaar 2025

Bestuurslid

Taken in overleg, termijn in overleg

vacature

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, online of op kantoor in Utrecht. Het bestuur wordt voor meerdere taken ondersteund door andere vrijwilligers. Heb je als lid of als vereniging vragen of ideëen voor het bestuur richt je dan tot secretaris@gobond.nl.

De algemene taken en bevoegdheden van het bestuur zijn neergelegd in de statuten. Daarnaast zijn algemene (gedrags-)regels opgesteld in het bestuursstatuut.  Bestuursleden worden volgens onze statuten gekozen voor een periode van drie jaar, en kunnen maximaal vier aaneengesloten periodes (=12 jaar) in functie blijven. In de praktijk wordt soms van de periode van drie jaar  afgeweken. 

 

Taakomschrijving bestuursleden

In de onderstaande bijlagen vind je de originele functiebeschrijvingen.

Downloads: