Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks worden er twee Algemene Vergaderingen van de Nederlandse Go Bond gehouden: de voorjaars- en najaarsvergadering. Deelname staat open voor alle leden van de NGoB. 

Stukken voor de vergadering worden uiterlijk twee weken voor de vergadering gepubliceerd via de website van de NGoB. Voorstellen van leden of van verenigingen dienen ook twee weken voor de vergadering in bezit te zijn van de secretaris van het bestuur.

Deelname staat open voor alle leden van de Gobond. Dat zijn de aangesloten verenigingen en de individuele leden. Stemrecht hebben alle individuele leden en de aangesloten verenigingen (voor het aantal leden dat zij vertegenwoordigen+1).

Recente Algemene Ledenvergaderingen en stukken:

Voorjaarsvergadering van 2024

Najaarsvergadering van 2023

Voorjaarsvergadering van 2023

Najaarsvergadering van 2022

Voorjaarsvergadering van 2022

Informatie over eerdere ledenvergaderingen is op aanvraag bij het bestuur te verkrijgen.