NGoB activiteiten

Een kort overzicht van de activiteiten van de Nederlandse Go Bond (NGoB):

Organisatie van go in Nederland

 • De NGoB onderhoudt een ledenadministratie en houdt haar leden op de hoogte van wat er speelt in het go-leven in Nederland. Dit gaat onder andere via een website met nieuws en informatie, via de bulletins en via een Facebook groep.
 • Organisatie van les over go. Bijvoorbeeld opzetten van go clinics met het doel meer mensen kennis te laten maken met go. Er is spelmateriaal en lesmateriaal ter beschikking; vanuit onze opslag kan op afspraak materiaal geleend of gehuurd worden. Ook beheert de NGoB een eigen webwinkel met go-spellen en -boeken voor beginners en ander lesmateriaal.
 • De NGoB verzorgt de regelgeving als sportbond en de reglementen voor toernooien. De statuten en reglementen worden door de NGoB op orde gehouden. De NGoB is als sportbond aangesloten bij NOC/NSF en bij internationale go organisaties zoals de Europese Go Federatie (EGF) en de Internationale Go Federatie (IGF).

Publicaties

 • Tien keer per jaar verschijnt het Go Bulletin; dit bevat onder meer nieuws van de clubs, info over toernooien, achtergrondartikelen, problemen en partijbesprekingen. 
 • Er verschijnt ieder jaar een jaarboek, als pdf of tegen bijbetaling op papier,  met toernooiverslagen, interviews, promoties en een overzicht van de danspelers.

Toernooien 

 • De NGoB organiseert de Nederlandse kampioenschappen. Deze worden elk jaar in januari gehouden. Daarnaast is er het faciliteren en sponsoren van uitzendingen naar Europese en Wereldkampioenschappen; de Nederlands kampioen, de dames kampioen, de parengo kampioenen en de jeugdkampioenen kunnen worden gesponsord.
 • Organisatie van de Nederlandse Go Competitie voor teams. Zowel clubteams als persoonlijke teams van drie spelers (NGoB leden) kunnen deelnemen. Twee competities per jaar. 
 • De NGoB is verantwoordelijk voor het Dutch Open, het jaarlijkse internationale toernooi. Het vindt ieder jaar in een andere stad plaats en wordt georganiseerd door de lokale go club.

Ondersteuning evenementen

 • De NGoB sponsort de Dutch Go Club, een wekelijkse online go club voor beginners (double digits) en kyu spelers. Inclusief lessen. Aanmelden (als NGoB lid) via dgc@gobond.nl 
 • Ook is er sponsoring van het Double digit toernooi, een toernooi voor beginnende spelers en spelers tot en met 10e kyu. 
 • Ondersteunen van het zomergo en wintergo kamp. Hier kun je een hele week naast go ook andere spellen spelen. Je kunt je inschrijven op zomergo.nl of wintergo.nl.