Voorjaarsvergadering 2022

De voorjaarsvergadering van 2022 wordt gehouden op zaterdag 30 april 2022 om 10.15 - 12.00 uur, in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533KH Utrecht.

Op de agenda staan het financieel verslag en het jaarverslag 2021, de bestuursfuncties en de vacatures.

Daarnaast zal het bestuur toelichtingen geven op de activiteiten waarmee we bezig zijn. Dat betreft o.a. een nieuw pakket voor de ledenadministratie, een nieuwe website, de uitvoering van het meerjarenplan met pilots op scholen en de sportactiviteiten zoals de NK's, de NGC, de DD club, het Dutch Open. Klik op de bijlagen onderaan de pagina om de vergaderdocumenten te openen.

Na de vergadering is er om 12.00 uur gelegenheid tot lunch, om 13.00 het NK Snelgo, met om 17.00 prijsuitreiking en borrel.

Het getekende verslag van de kascommissie is op verzoek in te zien bij de secretaris van het bestuur.

Downloads: