Go Club Den Bosch

Speellocatie: Volkstuinvereniging Pastoor Barten, De Herven 70, 5232 NJ Den Bosch

Speeltijden: dinsdagavond, vanaf 20.00 uur. Jeugd van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Kosten lidmaatschap vereniging: € 122,50 per jaar voor volwassenen, inclusief afdracht aan de Go Bond. Jeugdlidmaatschap € 45,- per jaar.  

E-mail contact/info: denbosch@gobond.nl

Bestuur:

Naam Functie
Sybo Bruinsma contactpersoon

Kom eens langs om kennis te maken, de sfeer en een drankje te proeven, en go te spelen. Vrije inloop: geen uitnodiging, introductie of aankondiging nodig.

Tegenwoordig organiseert de Go Club Den Bosch wekelijks voor kinderen een go speelavond. Dezelfde locatie, dezelfde dag, maar vanaf 19.00 uur. Alle kinderen zijn welkom, en ouders/begeleiders natuurlijk ook.

Website: Go club Den Bosch

Facebook: Go club Den Bosch