Open denksportmiddag (Leiden)

De denksportverenigingen in het Denksportcentrum Leiden hebben het plan opgevat om iedere laatste zondagmiddag van de maand het Denksportcentrum gratis open te stellen voor alle beoefenaars van bridge, dam, go en schaak of ze nu lid zijn van een vereniging of niet.

De bridgers, die al eerder zijn begonnen, spelen zondagmiddag en laten het spel volgen door een maaltijd in het Denksportcentrum. Er zal voor ons ook de mogelijkheid zijn om in het Denksportcentrum eten te laten bezorgen. Het Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332KE Leiden, is zondag open van 13h00 tot 19h00.

We moeten nog bezien wat binnen deze grenzen de meest geschikte tijd is om te beginnen, dat wil zeggen: er is vrije inloop en wij zijn er om 13h00. Stuur, als je komt, eventueel een SMS naar 06 2319 3826 dan kunnen we er rekening mee houden.

 Wij hopen hiermee ook go-spelers die niet veel tijd hebben, de gelegenheid te geven om op een houten bord tegen een levende tegenstander te spelen.

 Namens de Leidse Goclub

 Henk van der Wal

 Volgende zondag: 26 november.

Agenda pagina's Overzicht