Algemene vergadering 2023 najaar

De najaarsvergadering van 2023 wordt online gehouden op zondag 12 november 2023, 15:00 -17:00 uur.

De NGoB nodigt leden (verenigingen en persoonlijke leden) uit hieraan deel te nemen. Aanmelden (als clubvertegenwoordiger of als gewoon lid) kan vooraf bij de secretaris@gobond.nl, liefst z.s.m. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de online deelname.

Het bestuur is op zoek naar versterking binnen het bestuur maar ook rondom het bestuur (secretaris, bestuurslid, redactie). We hebben mededelingen over de nieuwe webwinkel, de nieuwe website gobond.nl en de nieuwe ledenadministratie en ontwikkelingen rond 321go. Het jaarplan en de financien voor 2024 staan op de agenda. Zo vragen we goedkeuring aan de AV voor een ruimere bijdrage van de bond aan o.a. de Nederlandse Go Competitie, het Dutch Open en uitzendingen naar Europese en Aziatische toernooien. En hebben we de mogelijkheid om cursussen en clinics, bijvoorbeeld vanuit de club,  of andere projecten ter promotie van go te sponsoren. Heb je een project in gedachten of wil je ergens aan meewerken meld het ons. Verder stellen we voor om de contributie voor de NGoB in 2024 niet te verhogen. In de begroting zijn ook de bijdragen van NOC*NSF aan de NGoB opgenomen, waaronder een toegekende extra subsidie om een start te maken met kaderontwikkeling (denk bv aan go instructeurs / clinicgevers).

Wij hebben naar aanleiding van signalen tijdens het vorige NK een voorstel voor verbetering van de toernooiopzet samengesteld. Dit is o.a. gedaan via een workshop die tijdens zomergo is gehouden. Er is bij het bestuur ook een alternatief voorstel ingediend. Beide voorstellen worden behandeld.

Verder kunnen bij de NGoB aangesloten clubs zich aanmelden voor de lokale organisatie van het NK in januari 2025 en het 5e Dutch Open van 29 mei-1 juni2025. Vanuit de NGoB worden de toernooien via de toernooidirecteur en penningmeester en via sponsoring ondersteund. Er wordt ook een voorstel behandeld om een eenvoudige aansluiting van clubs bij de NGoB mogelijk te maken.

Aanmelden voor de vergadering via mail bij secretaris@gobond.nl Dan ontvang je een uitnodiging. Voor besturen van verenigingen: geef svp duidelijk aan wie de vertegenwoordiger is.

Downloads:

Agenda pagina's Overzicht