Mededelingen van bestuur NGoB

Er zijn een aantal veranderingen in de website, webwinkel en ledenadministratie.

Algemene Ledenvergadering 12 november

Op zondag 12 november is de najaars-ALV online gehouden. Hierbij alvast een kort overzicht van belangrijke punten. De stukken van de vergadering zijn nog steeds in te zien op de website.

  • Het jaarplan en de begroting voor 2024 zijn goedgekeurd
  • De contributie voor 2024 blijft gelijk aan 2023
  • Het systeem voor organisatie van het NK wordt aangepast. Daarvoor is het voorstel van de wedstrijdleider aangenomen.

De uitgebreide (concept)notulen komen binnenkort beschikbaar.

Bestuurs- en redactieversterking

Het bestuur is nog steeds op zoek naar mensen die mee willen helpen in bestuur of redactie van de Go Bond. Het bestuur zoekt een secretaris en zou graag een algemeen bestuurslid toevoegen ter versterking. Werkzaamheden zijn heel divers. Ook benodigde hoeveelheid tijd kan aangepast worden aan mogelijkheden. Als je iets voor Go wilt doen, schroom niet en neem contact op met het bestuur.

Hetzelfde geldt voor de redactie. Zowel voor het samenstellen van het bulletin als het maken van het jaarboek zouden we graag meer mensen willen hebben. Dat kan gaan om het meedenken over inhoud, het benaderen van mensen om kopij of het zelf samenstellen van artikelen.

Locatie voor NK 2025 en Dutch Open 2025

In 2024 zijn in januari de Nederlands kampioenschappen in Apeldoorn en is ons internationale toernooi Dutch Open in mei in Groningen. Voor 2025 zijn we op zoek naar nieuwe locaties. Heeft jouw club interesse, neem dan contact op met het bestuur. Doe dit tijdig want vooral speelruimte moet ver tevoren besproken worden. De toernooidirecteur van de NGoB geeft uitgebreide ondersteuning aan organisatie en er zijn voorbeelddraaiboeken en begrotingen.

De Go Bond heeft een vernieuwde website

In samenwerking met NederlandSport is een nieuwe website voor de Go Bond samengesteld. De hele lay-out is vernieuwd waardoor alles er frisser uit ziet. Ook zijn de verschillende rubrieken makkelijker te vinden en is rekening gehouden met het bekijken op een smartphone.

Het bestuur is met name Michiel Eijkhout erg dankbaar. Hij heeft meegedacht met de samenstelling maar heeft ook de vele gegevens van de oude naar de nieuwe website overgezet. Michiel gaat het beheer van de website verzorgen. Ook Jan Derksen en Herman Hiddema hebben een grote rol gespeeld in het tot stand komen. Heb je iets voor de website: stuur het naar webmaster@gobond.nl 

De Go Bond heeft een nieuwe webwinkel

De webwinkel van de bond heeft een transformatie ondergaan. Hiervoor heeft de winkelbeheerder Rob Friederichs gezorgd. Het bestuur is hem daar erg dankbaar voor. Neem eens een kijkje op www.gobond-winkel.nl . Momenteel zijn de oude jaarboeken in de aanbieding. Rob Friederichs is ook de materiaalbeheerder van de NGoB. Hij beheert het spel- en promotiemateriaal van de NGoB dat bij het bondsbureau in Utrecht ligt. Wil je ooit iets lenen, maak dan tijdig afspraken over het halen en terugbrengen. Het gebouw is namelijk niet altijd open.

De Go Bond heeft een nieuwe ledenadministratie

Per november heeft de bond een nieuw systeem voor de ledenadministratie. Deze is, evenals de website, mogelijk gemaakt door NederlandSport. Het nieuwe systeem kan samenwerken met de nieuwe website en biedt een aantal nieuwe mogelijkheden ook voor aangesloten clubs. Momenteel worden nieuwe mogelijkheden getest en komen ze langzaam ter beschikking. Het bestuur is Erik Brummelkamp en Jan Derksen zeer dankbaar voor het werk dat hierin gestoken is. Erik Brummelkamp blijft het beheer van de ledenadministratie namens de Go Bond doen 

Namens de NGoB, Frank Janssen, voozitter

 

Nieuws Overzicht