Nieuwe statuten NGoB

Tijdens de ledenvergadering van 14 mei 2023 zijn de nieuwe (concept) statuten aangenomen. Inmiddels zijn deze statuten de notaris gepasseerd en op de website van de NGoB terug te vinden.

In de statuten zijn wijzigingen verwerkt in verband met wetgeving (WBTR en AVG)  en vereisten aan sportbonden vanuit NOCNSF. Kijk voor een samenvatting van de wijzigingen in de toelichting bij de stukken van de ledenvergadering voorjaar 2023.

Sluit je club nu eenvoudig aan bij de NGoB

Voor de go-verenigingen die willen aansluiten bij de NGoB is er een belangrijke wijziging. Voorheen was het verplicht dat de vereniging volledig rechtsbevoegd was, wat betekende dat er statuten van de go-vereniging moesten worden opgemaakt. In de nieuwe statuten van de NGoB is die verplichting vervallen. Wanneer een club wil aansluiten bij de NGoB kan dat door contact op te nemen met het bestuur NGoB. De club krijgt dan stemrecht bij de ALV, kan aansluiten bij overleg met het bestuur, kan bondstoernooien organiseren en kan materiaal (zoals een leskoffer) en financiele tegemoetkomingen (bv voor clinics) ontvangen. Zie de website voor een lijst met wel en (nog) niet aangesloten clubs.

 

 

Nieuws Overzicht