Uitnodiging algemene vergadering (ALV)

Het bestuur van de Nederlandse Go Bond nodigt de verenigingen en de individuele leden van de bond uit om de Algemene Vergadering op zondag 14 mei a.s bij te wonen.

Zondag 14 mei 2023 om 11.00 - 12.30 uur in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533KH Utrecht.

Op de agenda staan het financieel verslag en het jaarverslag 2022, de bestuursfuncties en de vacatures. Op de agenda staat ook een wijziging van de statuten, zie daarvoor de statuten in de bijlage en de toelichting op de wijziging.

In verband met de statutenwijziging vinden wij het van groot belang dat er zoveel mogelijk clubs en leden aanwezig zijn. Wij bieden de deelnemers aan de AV een lunch aan. Laat ivm de lunch even van te voren weten bij secretaris@gobond.nl dat je bij de AV komt. In de middag vindt vervolgens het NK Snelgo plaats, waar alle leden ook hartelijk welkom zijn.

Agenda en stukken vind je onder NGoB>Algemene Vergadering>Voorjaarsvergadering 2023  .

Graag tot dan!

Bestuur NGoB

Nieuws Overzicht