Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
Eigen E-mail adres *
Afwijkende email ivm betaling
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Lidmaatschap
Je krijgt als lid digitale publicaties, zoals het Go Bulletin en een Jaarboek.
Je kunt je voor een aanvullend bedrag per jaar ook abonneren op een gedrukt jaarboek.
Ja ik wil graag ook een gedrukt jaarboek.
 
Wilt u een direct lidmaatschap van de NGoB of via een vereniging
Hieronder kunt u uw gewenste lidmaatschap aanvinken.
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik de Nederlandse Go Bond om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
De Nederlandse Go Bond draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het spelen van go nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
Wil je daar ook iets in betekenen geef dan aan wat je zou willen doen
Ondersteunen NGoB bestuur
Actief zijn in een Go club
Hulp bij het organiseren van een evenement
Lesgeven aan jeugd of beginnende spelers
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Eerder bij een vereniging gespeeld?
Naam laatste vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van de Nederlandse Go Bond.
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Zie ons privacy statement voor verdere details. Wij moeten je vragen of je akkoord gaat met ons privacy statement
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking